Luleå stads nya frontlinje mot havet – Kuststad

JIAB Ställningsmontage har levererat all ställning till bostadsområdet som vuxit upp i Södra Hamn. Projektet har pågått sedan 2016 och de sista hyresgästerna beräknas flytta in under 2021. Som mest har vi haft tolv man igång samtidigt och vi har varit med från första stund då vi byggde väderskydd för bottenplattan.

Villaställning

För dig som behöver ställning för villaprojektet så kan vi antingen erbjuda HAKI-vagnen där du själv bygger upp ställningen alternativt att vi kommer och sätter upp en trygg, säker och funktionell ställning.

Bergnäsbron

Ett av vårt första projekt som vi är mycket stolta över är väderskyddet över Bergnäsbron i Luleå som byggdes sommaren 2014 för att vägbanan skulle renoveras.