JIAB bygger ställning för Jokkmokks kyrka

Jokkmokks kyrkas lutande tornspira plockades ned för renovering hösten 2019. Nu har arbetet med att återställa den påbörjats. JIAB Ställningsmontage har uppdraget att bygga säkra ställningar för att underlätta arbetet med eventuella renoveringar av tornet innan spiran kan sättas tillbaka.